Giải thích về CANSLIM: Nó là gì và nó hoạt động như thế nào

CANSLIM là một phương pháp đầu tư chứng khoán nổi tiếng được phát triển bởi William O’Neil, nhà sáng lập của tờ báo đầu tư tiền mặt hàng đầu thế giới – Investors Business Daily. CANSLIM là một từ viết tắt cho các yếu tố quan trọng của phương pháp đầu tư này.

CANSLIM là gì?

CANSLIM là một hệ thống lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng bằng cách sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân tích cơ bản và kỹ thuật. Nó được tạo ra bởi William J. O’Neil, người sáng lập Investor’s Business Daily.

Từ viết tắt đôi khi được viết là CAN SLIM.

Hiểu về CANSLIM

CANSLIM, hay CANSLIM, xác định một quy trình mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định các cổ phiếu sẵn sàng tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình. Mỗi chữ cái trong từ viết tắt đại diện cho một yếu tố chính cần tìm khi mua cổ phiếu.

Các cổ phiếu là ứng cử viên CANSLIM hiển thị các thuộc tính sau:

  • C: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hàng quý hiện tại đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nói chung, các nhà đầu tư sử dụng CANSLIM muốn tăng trưởng EPS trên 20%, nhưng càng cao càng tốt.
  • A: Thu nhập hàng năm tăng trong năm năm qua. Một lần nữa, lý tưởng nhất là tăng trưởng EPS hàng năm phải vượt quá 20% trong ba đến năm năm qua.
  • N: Sản phẩm mới, quản lý hoặc sự kiện mới tích cực đẩy giá cổ phiếu của công ty lên mức cao mới. Loại tin tức tiêu đề này có thể gây ra sự phấn khích ngắn hạn, thúc đẩy sự lạc quan trong thị trường và sự tăng giá sau đó.
  • S: Nguồn cung khan hiếm cùng với sự thèm muốn mạnh mẽ đối với một loại cổ phiếu sẽ tạo ra lượng cầu dư thừa và một môi trường khiến giá cổ phiếu có thể tăng cao. Các công ty mua lại (mua lại) cổ phiếu của chính họ làm giảm nguồn cung thị trường và có thể cho thấy kỳ vọng về nhu cầu gia tăng cùng với niềm tin nội bộ vào công ty.
  • L: Cổ phiếu tụt hậu được ưa thích hơn trong cùng ngành. Sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) làm hướng dẫn. RSI là một chỉ báo xung lượng đo lường mức độ thay đổi của giá để xác định xem giá của một cổ phiếu hoặc tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ số RSI dưới 30 cho thấy cổ phiếu bị bán quá mức và có thể bị định giá thấp—tạo cơ hội mua (tăng giá). Chỉ số RSI trên 70 biểu thị rằng một cổ phiếu có thể bị mua quá mức hoặc định giá quá cao và có thể là cơ hội để bán (giảm giá).
  • I: Chọn các cổ phiếu được một vài tổ chức tài trợ với hiệu suất gần đây trên mức trung bình. Ví dụ: đây có thể là một công ty đại chúng gần đây, vẫn được hỗ trợ bởi một số ít các công ty cổ phần tư nhân nổi tiếng. Hãy thận trọng với các cổ phiếu thuộc sở hữu quá mức của các tổ chức vì bạn muốn tham gia trước khi số tiền lớn được đầu tư đầy đủ.
  • M – Xác định hướng thị trường bằng cách xem xét mức trung bình của thị trường hàng ngày. Mức trung bình thị trường đo lường mức giá chung của một thị trường nhất định, như được xác định bởi một nhóm cổ phiếu cụ thể, chẳng hạn như Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Các cổ phiếu CANSLIM có xu hướng hoạt động tốt hơn trong các thị trường giá lên.

Ưu điểm và nhược điểm của CANSLIM

CANSLIM là một chiến lược tăng giá cho các thị trường nhanh, vì vậy nó không dành cho tất cả mọi người. Ý tưởng là tham gia vào các cổ phiếu tăng trưởng cao trước khi các quỹ tổ chức được đầu tư đầy đủ.

Các yếu tố của CANSLIM có thể được coi như một danh sách mong muốn cho các nhà quản lý quỹ đang tìm kiếm sự tăng trưởng, vì vậy vấn đề là thời gian cho đến khi nhu cầu mua tăng lên. Vấn đề là các cổ phiếu phù hợp với chiến lược CANSLIM có thể là một trong những cổ phiếu giảm giá nhanh nhất nếu hướng thị trường thay đổi và những nhà đầu tư tổ chức chi tiêu lớn đó bắt đầu chuyển sang các nơi trú ẩn an toàn.

CANSLIM có thể phù hợp với một nhà đầu tư có kinh nghiệm với khả năng chịu rủi ro cao. Những cổ phiếu này không thể được mua và chỉ đơn giản là nắm giữ vì phần lớn giá trị đang được định giá cho sự tăng trưởng trong tương lai. Bất kỳ sự chậm lại nào trong quỹ đạo tăng trưởng, hoặc toàn bộ thị trường, có thể dẫn đến việc cổ phiếu bị trừng phạt.

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét các mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Năng lực trong quá khứ không nói lên được năng lực tương lai. Đầu tư liên quan đến rủi ro, bao gồm cả khả năng mất tiền gốc.

Tóm lại, CANSLIM là một phương pháp đầu tư vào cổ phiếu cụ thể và hiệu quả, tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này thành công, người đầu tư cần có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư đủ để đánh giá và quản lý rủi ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *