Cách đầu tư vào trái phiếu như thế nào?

Trái phiếu có thể đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ danh mục đầu tư nào. Trái phiếu mang lại thu nhập, thường được coi là ít rủi ro hơn cổ phiếu và có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Có những loại trái phiếu nào?

Trái phiếu – còn được gọi là  công cụ thu nhập cố định – được chính phủ hoặc công ty sử dụng để huy động tiền bằng cách vay từ các nhà đầu tư. Trái phiếu thường được phát hành để gây quỹ cho các dự án cụ thể. Đổi lại, người phát hành trái phiếu hứa sẽ hoàn trả khoản đầu tư, kèm theo lãi suất, trong một khoảng thời gian nhất định.

Một số loại trái phiếu – trái phiếu doanh nghiệp và chính phủ – được các cơ quan tín dụng xếp hạng để giúp xác định chất lượng của những trái phiếu đó. Những xếp hạng này được sử dụng để giúp đánh giá khả năng các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả. Thông thường, xếp hạng trái phiếu được nhóm thành hai loại chính: cấp đầu tư (xếp hạng cao hơn) và năng suất cao (xếp hạng thấp hơn).

Ba loại trái phiếu chính là trái phiếu doanh nghiệp, đô thị và kho bạc:

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp là công cụ nợ do một công ty phát hành để huy động vốn cho các sáng kiến ​​như mở rộng, nghiên cứu và phát triển. Tiền lãi bạn kiếm được từ trái phiếu doanh nghiệp phải chịu thuế. Nhưng trái phiếu doanh nghiệp thường mang lại lợi suất cao hơn trái phiếu chính phủ hoặc thành phố để bù đắp nhược điểm này.

Trái phiếu đô thị

Trái phiếu đô thị được phát hành bởi một thành phố, thị trấn hoặc tiểu bang để gây quỹ cho các dự án công cộng như trường học, đường sá và bệnh viện. Không giống như trái phiếu doanh nghiệp, tiền lãi bạn kiếm được từ trái phiếu đô thị được miễn thuế. Có hai loại trái phiếu đô thị: nghĩa vụ chung và doanh thu.

Các thành phố sử dụng trái phiếu nghĩa vụ chung để tài trợ cho các dự án không tạo ra thu nhập, chẳng hạn như sân chơi và công viên. Bởi vì trái phiếu nghĩa vụ chung được hỗ trợ bởi niềm tin và tín dụng đầy đủ của thành phố phát hành, tổ chức phát hành có thể thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào để đảm bảo thanh toán cho trái phiếu, chẳng hạn như tăng thuế.

Trái phiếu kho bạc

Trái phiếu kho bạc là trái phiếu được phát hành bởi kho bạc nhà nước nhằm huy động vốn từ quần chúng nhân dân, tổ chức, tập thể để bổ sung vốn vào ngân sách. Nó là một loại giấy chứng nhận nợ của kho bạc với người nắm giữ trái phiếu, đến thời điểm đáo hạn, kho bạc có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ vốn và lãi cho người mua.

Các loại trái phiếu khác

Quỹ trái phiếu là quỹ tương hỗ thường đầu tư vào nhiều loại trái phiếu, chẳng hạn như trái phiếu doanh nghiệp, thành phố, Kho bạc hoặc trái phiếu rác. Quỹ trái phiếu thường trả lãi suất cao hơn tài khoản ngân hàng, tài khoản thị trường tiền tệ hoặc chứng chỉ tiền gửi. Với mức tối thiểu đầu tư thấp từ vài trăm đến vài nghìn đô la, quỹ trái phiếu cho phép bạn đầu tư vào nhiều loại trái phiếu, do các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp quản lý. Khi đầu tư vào quỹ trái phiếu, hãy ghi nhớ:

  • Quỹ trái phiếu thường bao gồm phí quản lý và hoa hồng cao hơn
  • Thu nhập từ quỹ trái phiếu có thể dao động, vì quỹ trái phiếu thường đầu tư vào nhiều loại trái phiếu
  • Bạn có thể bị tính phí mua lại nếu bạn bán cổ phiếu của mình trong vòng 60 đến 90 ngày
  • Các quỹ trái phiếu được sử dụng đòn bẩy có rủi ro cao hơn

Trái phiếu rác là một loại trái phiếu doanh nghiệp có năng suất cao được xếp hạng dưới mức đầu tư. Mặc dù các trái phiếu này mang lại lợi suất cao hơn, trái phiếu rác được đặt tên vì rủi ro vỡ nợ cao hơn so với trái phiếu cấp đầu tư. Các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn có thể muốn tránh đầu tư vào trái phiếu rác.

Một số mẹo để đầu tư vào trái phiếu là gì?

Khi đầu tư vào trái phiếu, điều quan trọng là:

Biết khi nào trái phiếu đáo hạn 

Ngày đáo hạn là ngày khoản đầu tư của bạn sẽ được hoàn trả cho bạn. Trước khi bạn cam kết tiền của mình, hãy biết khoản đầu tư của bạn sẽ bị ràng buộc trong bao lâu trong trái phiếu.

Biết đánh giá của trái phiếu

Xếp hạng của trái phiếu là một dấu hiệu cho thấy nó đáng tin cậy như thế nào. Xếp hạng càng thấp, trái phiếu càng có nhiều rủi ro vỡ nợ – và bạn mất khoản đầu tư của mình. AAA là xếp hạng cao nhất (sử dụng hệ thống xếp hạng của Standard & Poor’s). Bất kỳ trái phiếu nào có xếp hạng từ C trở xuống được coi là trái phiếu chất lượng thấp hoặc rác và có rủi ro vỡ nợ cao nhất.

Điều tra hồ sơ theo dõi của công ty phát hành trái phiếu

Biết nền tảng của một công ty có thể hữu ích khi quyết định có nên đầu tư vào trái phiếu của họ  hay không.

Hiểu khả năng chịu rủi ro của bạn

Trái phiếu có xếp hạng tín dụng thấp hơn thường mang lại lợi suất cao hơn để bù đắp cho mức độ rủi ro cao hơn. Hãy suy nghĩ cẩn thận về mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và tránh đầu tư chỉ dựa trên năng suất.

Yếu tố rủi ro kinh tế vĩ mô

Khi lãi suất tăng, trái phiếu mất giá trị. Rủi ro lãi suất là rủi ro mà lãi suất sẽ thay đổi trước khi trái phiếu đến ngày đáo hạn. Tuy nhiên, tránh cố gắng tính thời điểm thị trường; thật khó để dự đoán lãi suất sẽ di chuyển như thế nào. Thay vào đó, hãy tập trung vào các mục tiêu đầu tư dài hạn của bạn. Lạm phát tăng cũng gây rủi ro cho trái phiếu.

Hỗ trợ các mục tiêu đầu tư rộng lớn hơn của bạn

Trái phiếu sẽ giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và đối trọng với khoản đầu tư của bạn vào cổ phiếu và các loại tài sản khác. Để đảm bảo danh mục đầu tư của bạn được cân bằng phù hợp, bạn có thể muốn tham khảo công cụ tính toán phân bổ tài sản dựa trên độ tuổi .

Đọc bản cáo bạch một cách cẩn thận 

Nếu bạn đang đầu tư vào quỹ trái phiếu, hãy nhớ nghiên cứu các khoản phí và phân tích chính xác loại trái phiếu nào có trong quỹ. Tên của quỹ có thể chỉ nói lên một phần của câu chuyện; ví dụ, đôi khi quỹ trái phiếu chính phủ cũng bao gồm trái phiếu phi chính phủ.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về đầu tư trái phiếu mà chúng tôi muốn mang đến cho bạn đọc. Hi vọng mọi người đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để hỗ trợ cho quá trình đầu tư chứng khoán của mình. Chúc may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *